اکانت ویژه

به نام خدا

 

Premium                    Premium                    Premium

 

دوستان عزیز مشخصات اکانت ویژه به شرح زیر میباشد :

 

 

Rate XP Kill Premium : x2

 

 

Rate XP Quest Premium : x2

 

 

Rate XP Explore Premium : x2

 

 

Rate Honor Gain Premium : x2

 

 

Rate Reputation Gain Premium : x2

 

 

SkillGain Crafting Premium : x2

 

 

SkillGain Gathering Premium : x2

 

 

 

نحوه محاسبه Rate ها به شرح زیر میباشد:

 

برای مثال : اگر Rate Honor سرور 2x باشد این میزان 2 برابر خواهد شد!

Rate Xp سرور اگر 5x باشد این میزان 2 برابر خواهد شد یعنی Rate Xp Premium معادل 10x میباشد.

این ضریب ها برای مابقی موارد مشابه است.

 دوستان عزیز دقت بفرمایید این ریت ها برای work های دوم محاسبه نمیشوند.

  

 

Premium 1 روزه                   Premium 3 روزه                   Premium 7 روزه

 

 
جهت خرید به فروشگاه سرور مراجعه کنید